Khay xông trầm thanh bằng tre

120,000 

CÁCH ĐO SIZE TAY