Lư xông trầm hương bằng gốm, sứ

45,000 

CÁCH ĐO SIZE TAY