Ống đựng nhang không tăm bằng gỗ trụ tròn

50,000 

CÁCH ĐO SIZE TAY