Phật bồ tát tựa đài sen

Chất liệu:Trầm hương tốc khánh hoá Kích thước: 92x46x44

GIÁ LIÊN HỆ 

CÁCH ĐO SIZE TAY