Phật tổ ngồi đài sen

Chất liệu:Trầm hương tốc khánh hoà

Kích thước: 108x68x68

GIÁ LIÊN HỆ

CÁCH ĐO SIZE TAY