Quan Âm Bồ Tát -Đức khổng tước minh vương

Chất liệu:Trầm hương tốc khánh hoà

Kích thước: 68x46x89

GIÁ LIÊN HỆ

CÁCH ĐO SIZE TAY