văn thù bồ tát cưỡi sư tử

Chất liệu: Trầm tốc khánh hoà

Kích thước: 66x38x78

GIÁ LIÊN HỆ

CÁCH ĐO SIZE TAY