Vòng trầm hương 108 hạt – Đoạn phiền não, trừ ưu lo

Vòng trầm hương 108 hạt - Đoạn phiền não, trừ ưu lo
📿 Trong Phật giáo con số 108 có nghĩa Tròn Đầy và Sâu Sắc. Ngoài ra, 108 cũng chính là 108 loại phiền não của con người.
📿 Cuộc đời mỗi chúng ta liên tục nối tiếp trong 3 đời: quá khứ – hiện tại – tương lai. Trong ba đời ta đã tạo thành 108 ưu phiền để làm hành trang trong đoạn đường sanh tử không cùng tận.
📿 Bởi vậy, chuỗi 108 hạt trầm hương biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não trong cuộc sống.
📿 Người đeo chuỗi vòng tay trầm hương 108 hạt tâm sẽ an lạc, không bị xáo trộn bởi thị phi, muộn phiền và điều an lành, hạnh phúc sẽ đến với bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *